Hydroizolační mPVC folie


Charakteristika střešního systému z hydroizolační folie:


-fólie jsou určené k pokrývání plochých i šikmých střech
-fólie jsou vhodné jak pro nové objekty, tak i pro sanace starých střech
-fólie jsou určeny pro vytváření hlavní hydroizolační vrstvy nepochůzných, pochůzných, pojížděných a vegetačních střech
-materiál dlouhodobě odolává běžně se vyskytujícímu přirozenému koroznímu namáhání (jedná se zejména o expozici UV záření, tepelné energie, agresivitu běžně se v přírodě vyskytující vody, agresivitu ovzduší, průmyslové exhalace)
-hydroizolační vrstva má velmi nízkou plošnou hmotnost


Ukázka montáže

původní krytina-asfaltový pás

Hydroizolační folie vč.zateplení

Balkon na RD v Lazci

Balkon na RD v Lazci

Hydroizolace spodní stavby

Geotextilie

RD Příbram

RD Příbram

RD Hvožďany-zateplení polystyrenem

RD Hvožďany

RD Hvožďany

Bytový dům Praha

Bytový dům Praha

RD Lazec

RD Lazec

Bytový dům Hvožďany

Bytový dům Hvožďany

Bytový dům Hvožďany

Bytový dům Hvožďany

RD Praha

RD Smolotely-balkon

Administrativní budova Příbram-Brod

Administrativní budova Příbram-Brod

Administrativní budova Příbram-Brod

Administrativní budova Příbram-Brod

Administrativní budova Příbram-Brod

Terasa RD Jelence

Terasa RD Jelence

Balkon RD Libice

Balkon RD Libice

RD Příbram

RD Příbram

RD Příbram

RD Příbram

RD Příbram

Trafostanice Bohutín

Terasa RD Dobříš

Příbram

Balkon RD Příbram

Balkon RD Příbram

Balkon RD Praha

Balkon RD Praha


KOMPLETNÍ DODÁVKY A REALIZACE STŘECH